Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Điện áp giữa hai đầu một mạch điện : u = 200cos100πt(V) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời biết rằng cường độ hiệu dụng là 5 A và dòng điện tức thời trễ pha π/2 so với u

Câu 8:

Điện áp giữa hai đầu một mạch điện : u = 200cos100πt(V)

Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời biết rằng cường độ hiệu dụng là 5 A và dòng điện tức thời trễ pha π/2 so với u

Lời giải:

Vì cường độ hiệu dụng là 5 A và dòng điện tức thời trễ pha π/2 so với u nên biểu thức cường độ dòng điện tứ thời là

i = 5√2cos(100πt - π/2)A