Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện xoay chiểu là : u = 220√2cos100πf(V) Xác định độ lệch pha (sớm pha, trễ pha, đồng pha) của các dòng điện sau đây so với u :

Câu 7:

Điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện xoay chiểu là : u = 220√2cos100πf(V)

Xác định độ lệch pha (sớm pha, trễ pha, đồng pha) của các dòng điện sau đây so với u :

a) = 5√2cos(100πt - π/6)(A)

b) = 5√2cos(100πt - π/4)(A)

c) = 5√2cos(100πt - 5π/6)(A)

Lời giải:

a) Trễ pha π/6

b) Sớm pha π/4

c) Ta có = 5√2cos(100πt - 5π/6)

= 5√2cos(100πt + π/6)

⇒ sớm pha π/6