Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7-8: Các quạt trần, quạt bàn mà người ta thường dùng trong cuộc sống là A. động cơ điện một chiều.

Câu 7:

Các quạt trần, quạt bàn mà người ta thường dùng trong cuộc sống là

A. động cơ điện một chiều.

B. động cơ không đồng bộ một pha.

C. động cơ không đồng bộ ba pha.

D. một loại động cơ khác.

Câu 8:

Một động cơ điện xoay chiều hqạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5 A và hệ số công suất của động cơ là 0,8. Biết rằng công suất hao phí của động cơ là 11 w. Hiệu suất của động cơ là

A. 90%.      B. 87,5%.      C. 92,5%.      D. 80%.

Lời giải:

Câu 7: B

Câu 8: B