Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7-11: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai ? A. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.

Câu 7:

Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.

B. Các vật ở nhiệt độ cao trên C chỉ phát ra tia hồng ngoại.

C. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

D. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.

Câu 8:

Tia tử ngoại được dùng

A. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.

B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện.

C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.

D. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.

Câu 9:

Chỉ ra ý sai.

Tia hồng ngoại được dùng

A. trong y tế để chữa bệnh.

B. trong quân sự để quan sát ban đêm.

C. trong công nghiệp để dò các vết nứt trên mặt sản phẩm.

D. để sấy khô các sản phẩm.

Câu 10:

Sóng điện từ có bước sóng nào dưới đây thuộc về tia hồng ngoại ?

A. 7.m.      B. 7.m.

C. 7.m.      D. 7.m.

Câu 11:

Vạch quang phổ nào nêu dưới đây trong quang phổ hiđrô nằm trong vùng tử ngoại ?

A. 0,4861 μm.      B. 0,4340 μm.

C. 0,4120 μm.      D. 0,1216 μm.

Lời giải:

Câu 7: B

Câu 8: A

Câu 9: C

Câu 10: B

Câu 11: D