Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7-10: Dụng cụ nào dưới đây không làm bằng chất bán dẫn ? A. Điôt chỉnh lưu.

Câu 7:

Dụng cụ nào dưới đây không làm bằng chất bán dẫn ?

A. Điôt chỉnh lưu.      B. Cặp nhiệt điện.

C. Quang điên trở.      D. Pin quang điện.

Câu 8:

Trong dụng cụ nào dưới đây không có các lớp tiếp xúc ?

A. Điôt chỉnh lưu.      B. Cặp nhiệt điện.

C. Quang điện trở.      D. Pin quang điện.

Câu 9:

Các kí hiệu trong sơ đồ ở Hình 31.2 như sau : (1) Đèn ; (2) Chùm sáng ; (3) Quang điện trở ; (4) Rơle điện từ ; (5) Còi báo động.

Rơle điện từ dùng để đóng, ngắt khoá K. Nó chỉ hoạt động được khi cường độ dòng điện qua nó đủ lớn.

Chọn phương án đúng.

A. Đèn 1 tắt thì còi báo động không kêu.

B. Rơle 4 hút khoá K thì còi báo động kêu.

C. Còi báo động chỉ kêu khi có chùm sáng 2 chiếu vào quang điện trở 3.

D. Còi báo động chỉ kêu khi chùm sáng 2 bị chắn.

Câu 10:

Trong sơ đồ ở Hình 31.3 thì : 1 là chùm sáng; 2 là quang điện trở; A là ampe kế; V là vôn kế.

Số chỉ của ampe kế và vôn kế sẽ thay đổi như thế nào, nếu tắt chùm ánh sáng 1?

A. Số chỉ của cả ampe kế và vôn kế đều tăng.

B. Số chỉ của cả ampe kế vẩ vôn kế đều giảm.,

C. Số chỉ của ampe kế tăng, của vôn kế giảm.

D. Số chỉ của ampe kế giảm, của vôn kế tăng.

Lời giải:

Câu 7: B

Câu 8: C

Câu 9: D

Câu 10: D