Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6-9: Điện trở thuần của cuộn cảm là bao nhiêu ? A. 5 Ω.

Cho mạch điện như hình 15.1.

Điện áp giữa hai đầu mạch AB là = 65√2cosωt (V). Các điện áp hiệu dụng là = 13 V ; = 13 V ; = 65 V. Công suất tiêu thụ trong mạch là 25 W.

Câu 6:

Điện trở thuần của cuộn cảm là bao nhiêu ?

A. 5 Ω.      B. 10 Ω.      C. 1 Ω.      D. 12 Ω.

Câu 7:

Cảm kháng của cuộn dây là bao nhiêu ?

A. 5 Ω.      B. 10 Ω.      C. 1 Ω.      D. 12 Ω.

Câu 8:

Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu ?

A. 4 A.      B. 2 A.      C. 3 A.      D. 1 A.

Câu 9:

Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu ?

A. 5/13.      B. 12/13.      C. 10/13.      D. 6/13.

Lời giải:

Câu 6: D

Câu 7: A

Câu 8: D

Câu 9: A