Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Trong phân ứng sau có bảo toàn khối lượng không ? êlectron + pôzitron ⇒ hai phôtôn

Câu 5:

Trong phân ứng sau có bảo toàn khối lượng không ?

e- + e+ = 2γ

(êlectron + pôzitron ⇒ hai phôtôn)

Lời giải:

Trong phản ứng đó vẫn có bảo toàn khối lượng, vì hạt phôtôn có khối lượng tĩnh bằng 0, nhưng nó luôn luôn chuyển động, nên luôn có năng lượng dưới dạng động năng.