Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5-10: Khi nói về tia y, phát biểu nào sau đây là sai ? A. Tia γ không phải là sóng điện từ.

Câu 5:

Khi nói về tia y, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Tia γ không phải là sóng điện từ.

B. Tia γ không mang điện.

C. Tia γ có tần số lớn hơn tần số của tia X.

D. Tia γ có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X.

Câu 6:

Tia Rơn-ghen (tia X) có

A. tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.

B. cùng bản chất với sóng âm.

C. điện tích âm, nên nó không bị lệch trong điện trường và từ trường.

D. cùng bản chất với tia tử ngoại.

Câu 7:

Chỉ ra ý sai. Người ta sử dụng tia X để

A. chụp ảnh nội tạng (dạ dày, phổi...).

B. tiệt trùng trong nước máy.

C. chữa bộnh còi xương.

D. dò khuyết tật bên trong các vật đúc.

Câu 8:

Tia có bước sóng nào nêu dưới đây là tia X ?

A. 5. m.      B. 5. m.

C. 5. m.      D. 5. m.

Câu 9:

Chọn ý đúng. Trong các máy "chiếu điện", người ta cho chùm tia X đi qua một tấm nhôm trước khi chiếu vào cơ thể. Mục đích của việc này là

A. lọc tia X cứng đi, chỉ cho tia X mềm chiếu vào cơ thể.

B. lọc tia X mềm đi, chỉ cho tia X cứng chiếu vào cơ thể.

C. làm yếu chùm tia X trước khi chiếu vào cơ thể.

D. lọc các sóng điện từ khác tia X, không cho chiếu vào cơ thể.

Câu 10:

Tia X là

A. dòng êlectron phản xạ trên đối catôt.

B. dòng iôn dương bị bật ra khỏi đối catôt.

C. dòng ánh sáng xanh chiếu vào thành thủy tinh làm phát quang thành thủy tinh.

D. là một loại sóng điện từ có bước sóng rất ngắn.

Lời giải:

Câu 5: A

Câu 6: D

Câu 7: C

Câu 8: C

Câu 9: B

Câu 10: D