Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4-8: Chiếu ánh sáng hồ quang vào xesi. Thành phần ánh sáng nào dưới đây sẽ không gây ra được hiện tượng quang điện ? A. Thành phần hồng ngoại.

Câu 4:

Chiếu ánh sáng hồ quang vào xesi. Thành phần ánh sáng nào dưới đây sẽ không gây ra được hiện tượng quang điện ?

A. Thành phần hồng ngoại.

B. Thành phần ánh sáng nhìn thấy được

C. Thành phần tử ngoại .

D. Cả ba thành phần nêu trẽn.

Câu 5:

Chiếu ánh sáng nhìn thấy được vào chất nào dưới đây có thể gây ra hiện tượng quang điện trong ?

A. Điện môi.      B. Kim loại.

C. Á kim.      D. Chất bán dẫn.

Câu 6:

Nguồn điện nào dưới đây hoạt động theo neuyên tắc biến quang năng thành điện năng ?

A. Pin Vôn-ta.      B. Pin nhiệt - điện.

C. Acquy.      D. Pi-n mặt trời.

Câu 7:

Sự phát sáng của vật (hay con vật) nào dưới đây thuộc loại quang - phát quang ?

A. Chiếc núm nhựa phát quang ở các công tắc điện.

B. Chiếc bóng đèn của bút thử điện.

D. Con đom đóm.

D. Màn hình vô tuyến.

Câu 8:

Một chất phát quang có thể phát ra ánh sáng màu xanh lục. Chiếu ánh sán. nào dưới đây vào chất đó thì nó sẽ phát quang ?

A. Ánh sáng đỏ.      B. Ánh sáng da cam.

C. Ánh sáng vàng.      D. Ánh sáng tím.

Lời giải:

Câu 4: A

Câu 5: D

Câu 6: D

Câu 7: A

Câu 8: D