Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 23: Một nguồn sáng điểm phát đồng thời một bức xạ đơn sắc màu đỏ, bước sóng λ = 640 nm và một bức xạ màu lục, chiếu sáng hai khe Y-âng. Trên màn quan sát, người ta thấy giữa hai vân sáng cùng màu với vân chính giữa có 7 vân màu lục. Hỏi :

Câu 23:

Một nguồn sáng điểm phát đồng thời một bức xạ đơn sắc màu đỏ, bước sóng λ = 640 nm và một bức xạ màu lục, chiếu sáng hai khe Y-âng. Trên màn quan sát, người ta thấy giữa hai vân sáng cùng màu với vân chính giữa có 7 vân màu lục. Hỏi :

- Giữa hai vân sáng nói trên có bao nhiêu vân màu đỏ ?

- Bước sóng của bức xạ màu lục là bao nhiêu ?

Lời giải:

Giữa hai vân sáng cùng màu với vân chính giữa có 7 vân sáng màu lục, giữa 7 vân màu lục này có 6 khoảng vân màu lục cộng thêm hai khoảng nữa từ hai vân ở hai đầu đến hai vân trùng với vân màu đỏ.

Vậy, có tất cả 6 + 2 = 8 khoảng vân màu lục

Giữa hai vân sáng cùng màu với vân chính giữa lại có một số nguyên lần khoảng vân màu đỏ, tức là ta có : =

k phải là một số nguyên và nguyên tố cùng số 8.

lại lớn hơn nên k chỉ có thể là 3, 5 hoặc 7.

k = 3. Ta có = hay là 8λ = 3λ (vì i tỉ lệ thuận với λ)

Do đó : λ = 3λ/8 = 3.640/8 = 240 nm.

Bức xạ này ở trong miền tử ngoại (loại).

k = 5 Làm tương tự ta cũng được :

λ = 5λ/8 = 5.640/8 = 400 nm.

Bức xạ này có màu tím nên cũng không chấp nhận được.

k = 7; λ = 7λ/8 = 7.640/8 = 560 nm.

Bức xạ này đúng là có màu lục. Vậy :

- Giữa hai vân sáng nói trên có 7 - 1 vân màu đỏ.

- Bước sóng của bức xạ lục là 560 nm.