Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 20: Một nguyên tố phóng xạ sau vài lần phân rã, phóng ra một hạt α và 2 phân rã β(-), tạo thành hạt nhân U. Xác định nguyên tố ban đầu.

Câu 20:

Một nguyên tố phóng xạ sau vài lần phân rã, phóng ra một hạt α và 2 phân rã β, tạo thành hạt nhân . Xác định nguyên tố ban đầu.

Lời giải:

Phương trình phản ứng là