Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2-6: Giới hạn quang điện của các kim loại như bạc, đồng,kẽm,nhôm ... nằm trong vùng ánh sáng nào? A. Ánh sáng tử ngoại

Để giải các bài từ 30.2 đến 30.6 cần sử dụng bảng 30.1:

Câu 2:

Giới hạn quang điện của các kim loại như bạc, đồng,kẽm,nhôm ... nằm trong vùng ánh sáng nào?

A. Ánh sáng tử ngoại

B. Ánh sáng nhìn thấy được

C. Ánh sáng hồng ngoại

D. Cả ba vùng ánh sáng nêu trên

Câu 3:

Giới hạn quang điện của các kim loại kiềm như canxi,natri ,kali, xesi, ... nằm trong vùng ánh sáng nào?

A. Ánh sáng tử ngoại

B. Ánh sáng nhìn thấy được

C. Ánh sáng hồng ngoại

D. Cả ba vùng ánh sáng nêu trên

Câu 4:

Hãy chọn phát biểu đúng

Chiếu ánh sáng màu vàng vào mặt một tấm vật liệu thì có electron bị bật ra. Tấm kim loại đó chắc chắn phải là

A. Kim loại      B. Kim loại kiềm

C. Chất cách điện      D. chất hữu cơ

Câu 5:

Hãy chọn phát biểu đúng.

Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,50 μm lần lượt vào bốn tấm nhỏ có phủ canxi, natri, kali và xesi. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra ở

A. một tấm.      B. hai tấm.

C. ba tấm.      D. cả bốn tấm.

Câu 6:

Hãy chọn phát biểu đúng.

Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc vào một tấm kẽm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu ánh sáng có bước sóng

A. 0,1 μm.      B. 0,2 μm.      C. 0,3 μm.      D. 0,4 μm.

Lời giải:

Câu 2: A

Câu 3: B

Câu 4: B

Câu 5: C

Câu 6: D