Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19: Sau 3 phân rã α và 2 phân rã β(-), hạt nhân U biến thành hạt nhân radi. Viết phương trình phản ứng.

Câu 19:

Sau 3 phân rã α và 2 phân rã β , hạt nhân biến thành hạt nhân radi. Viết phương trình phản ứng.

Lời giải:

Phương trình phản ứng của vật là