Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1,F2 cách nhau 1,2 mm và cách màn quan sát 0,8 m. Bước sóng của ánh sáng là 546 nm.

Câu 18:

Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe , cách nhau 1,2 mm và cách màn quan sát 0,8 m. Bước sóng của ánh sáng là 546 nm.

a) Tính khoảng vân.

b) Tại hai điếm , lần lượt cách vân chính giữa 1,07 mm và 0,91 mm có vân sáng hay vân tối thứ mấy, kể từ vân chính giữa ?

Lời giải:

a) Theo bài ra ta có

b) Tại : x = 1,07mm = 1,07.i/0,364 = 3i

Vậy tại có vân sáng thứ 3

Tại : = 0,91mm = 0,91.i/0,364 = 2,5i = (3 - 1/2)i

Vậy tại có vân tối thứ 3