Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Tại sao trong quặng urani có lẫn chì ? Xác định tuổi của quặng, trong đó cứ 10 nguyên tử urani có: a) 10 nguyên tử chì.

Câu 18:

Tại sao trong quặng urani có lẫn chì ?

Xác định tuổi của quặng, trong đó cứ 10 nguyên tử urani có:

a) 10 nguyên tử chì.

b) 2 nguyên tử chì.

Lời giải:

Sau nhiều lần phóng xạ α và β, urani biến thành chì.

Cứ 1 nguyên tử urani phóng xạ cuối cùng biến thành 1 nguyên tử chì.

a) 1/2.

b) 5/6.