Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Cho biết công thoát electron khỏi kẽm là 3,55 ± 0,01 eV. Ánh sáng có bước sóng nằm trong khoảng nào có khả năng gây ra hiện tượng quang điện ở kẽm?

Câu 18:

Cho biết công thoát electron khỏi kẽm là . Ánh sáng có bước sóng nằm trong khoảng nào có khả năng gây ra hiện tượng quang điện ở kẽm?

Lời giải:

Công thức liện hệ giữa công thoát electon khỏi một kim loại và giới hạn quang điện của kim loại đó là

A = hc/λ

Lấy đạo hàm hai vế theo λ:

Vậy: