Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Sau 1 năm, lượng hạt nhân ban đầu của một chất đồng vị phóng xạ giảm 3 lần. Nó sẽ giảm bao nhiêu lần sau 2 năm ?

Câu 17:

Sau 1 năm, lượng hạt nhân ban đầu của một chất đồng vị phóng xạ giảm 3 lần. Nó sẽ giảm bao nhiêu lần sau 2 năm ?

Lời giải:

Với t = 1 năm

m = . = /3 ⇒ = 1/3 lấy ln hai vế ta có

λt = ln(1/3) ⇒ ln(2).t/T = ln(1/3) ⇒ T = 0,63 năm

Với t = 2 năm

Giảm 9 lần.