Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Một con lắc lò xo dao động điều hoà. a) Tại li độ x bằng một nửa biên độ thì bao nhiêu phần của cơ năng là thế năng ? là động năng ?

Câu 17:

Một con lắc lò xo dao động điều hoà.

a) Tại li độ x bằng một nửa biên độ thì bao nhiêu phần của cơ năng là thế năng ? là động năng ?

b) Tại li độ nào (tính theo biên độ) thì động năng bằng thế năng ?

Lời giải:

a) Tại li độ x bằng một nửa biên độ ta có

W = 1/2 .

= W - = 3/4 .W

b) Vị trí động năng bằng thế năng ta có

=

+ = = W