Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Giới hạn quang điện của bạc là 0,26 ± 0,001 µm . Công thoát electron khỏi bạc nằm trong phạm vi nào?

Câu 17:

Giới hạn quang điện của bạc là . Công thoát electron khỏi bạc nằm trong phạm vi nào?

Lời giải:

Công thức liện hệ giữa công thoát electon khỏi một kim loại và giới hạn quang điện của kim loại đó là

A = hc/λ

Lấy đạo hàm hai vế theo λ:

Vậy :