Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Bảng dưới đây cho biết sự phụ thuộc của cường độ dòng điện (I) chạy qua một quang điện trở vào hiệu điện thế (U) đặt vào hai đầu của quang điện trở đó.

Câu 17:

Bảng dưới đây cho biết sự phụ thuộc của cường độ dòng điện (I) chạy qua một quang điện trở vào hiệu điện thế (U) đặt vào hai đầu của quang điện trở đó.

Chương VI - Bài 31 : Hiện tượng quang điện trong - trang 86 - Sách bài tập  vật lý 12 | Hoc360.net

a) Hãy vẽ đồ thị U =f(I) của quang điện trở này, nếu cho u biến thiên từ 1,5 V đến 9 V.b) Tính điện trở của quang điện trở này.

c) Đồ thị này ứng với chế độ được chiếu sáng hay không được chiếu sáng của quang điện trở ?

Lời giải:

a) Xem hình 31.1G

b) Theo bài ra ta có

c) Đồ thị này ứng với chế độ được chiếu sáng của quang điện trở.