Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Biết độ lớn của năng lượng toàn phần của êlectron trong nguyên tử hiđró thì tỉ lệ nghịch với độ lớn của bán kính quỹ đạo. Năng lượng toàn phần của êlectron gồm động năng của êlectron và thế năng tương tác của nó với hại nhân.

Câu 16:

Biết độ lớn của năng lượng toàn phần của êlectron trong nguyên tử hiđró thì tỉ lệ nghịch với độ lớn của bán kính quỹ đạo. Năng lượng toàn phần của êlectron gồm động năng của êlectron và thế năng tương tác của nó với hại nhân. Mặt khác, lại biết năng lượng toàn phần của êlectron trên quỹ đạo càng xa hạt nhân thì càng lớn. Gọi là năng lượng toàn phần của êlectron trên các quỹ đạo K và N. Tính theo

Lời giải:

Ta có: | = A/; | = A/ là môt hê số tỉ lệ.

Mặt khác, ta lại có : = .

Do đó, |= | hay = .

Nếu đều dương thì > . Điều đó không đúng. Vậy cả đều âm và = (với < < 0)