Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Tính năng lượng liên kết của U(234) và U(238)

Câu 15:

Tính năng lượng liên kết củU và

Lời giải:

Hạt nhân nào bền hơn? Cho biết m() = 233,982 u ; m() = 237,997 u.

1786 MeV và 1804 MeV tương ứng với các năng lượng liên kết trên 1 nuclon; 7,63 MeV/A và 7,67 MeV/A ⇒ bền hơn.