Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Một hạt nhân X, ban đầu đứng yên, phóng xạ α và biến thành hạt nhân Y. Biết hạt nhân X có số khối là 4, hạt α phát ra có tốc độ v. Lấy khối lượng hạt nhân bằng số khối của nó tính theo đơn vị u.

Câu 15:

Một hạt nhân X, ban đầu đứng yên, phóng xạ α và biến thành hạt nhân Y. Biết hạt nhân X có số khối là 4, hạt α phát ra có tốc độ v. Lấy khối lượng hạt nhân bằng số khối của nó tính theo đơn vị u. Tính tốc độ của hạt nhân Y theo A và v.

Lời giải:

Số khối của hạt nhân Y là : A - 4.

Theo định luật bảo toàn động lượng, ta có :

v→ + V→ = 0→⇒ 4v→ + (A - 4)V→ = 0→⇒ 4v→ = -(A - 4)V→

v là tốc độ của hạt nhân Y.

Về độ lớn, ta có : V = 4v/(A - 4)