Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Một sợi dây dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hoà với tần số 40 Hz. Trên dây AB có sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng.

Câu 14:

Một sợi dây dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hoà với tần số 40 Hz. Trên dây AB có sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 .m/s. Hỏi kể cả A và B, trên dây có bao nhiêu bụng và bao nhiêu nút ?

Lời giải:

Áp dụng điều kiện có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định ta có

l = nλ/2 = nv/2f ⇒ n = 2fl/v = 2.40.1/20 = 4 bụng

⇒ 5 nút.