Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Cho mạch gồm điện trở R = 30Ω nối tiếp với tụ điện C1 = 1/3000π (F); C2 = 1/1000π (F) nối tiếp nhau (Hình 14.1). Điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là u = 100√2cos100πt (V).

Câu 14:

Cho mạch gồm điện trở R = 30Ω nối tiếp với tụ điện = 1/3000π (F); = 1/1000π (F) nối tiếp nhau (Hình 14.1). Điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là u = 100√2cos100πt (V).

a) Xác định I.

b) Xác định ,

Lời giải:

Theo bài ra ta có

= 30Ω; = 100Ω ⇒ = 40Ω

a) I = 100/50 = 2A

b) = .I = 20V