Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = + 5.10^(-6) C, được coi là điên tích điểm.

Câu 13:

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = + C, được coi là điên tích điểm. Con lắc dao động trong điện trường đều mà vectơ cường độ điộn trường có độ lớn E = V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10 m/. Hỏi chu kì dao động điều hoà của con lắc là bao nhiêu ?

Chú ý

Là lực gây ra gia tốc cho vật nặng là tổng hợp của trọng lực và lực điện tác dụng lên vật.

Lời giải:

Áp dụng công thức tính trọng lượng và chu kỳ của con lắc đơn ta có

= mg+ qE ; = /m = g +qE/m