Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Mạch điện xoay chiều gồm một điện trở, một cuộn dây và một tụ điện ghép nối tiếp (H.15.2). Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch u = 65√2cos100πt (V).

Câu 13:

Mạch điện xoay chiều gồm một điện trở, một cuộn dây và một tụ điện ghép nối tiếp (H.15.2). Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch u = 65√2cos100πt (V).

Các điện áp hiệu dụng = 13 V; = 13 V ; = 65 V

a) Chứng tỏ rằng cuộn dây có điên trở thuần r ≠ 0.

b) Tính hệ số công suất của mạch.

Lời giải:

a) Ta thấy cuộn dây không thuần cảm vì : + ( -

b) Ta vẽ giản đồ vectơ :

Trong đó ↑↑ ;

Hai tam giác ABM và NBM bằng nhau (có các cạnh lần lượt bằng nhau) dẫn tới kết quả hai tam giác vuông HAB và HNM đồng dạng, suy ra

⇒ tanβ = 16/65 = 1/5

Trên Hình 15.1.G

2β = φ

⇒ sinφ = sin2β

φ + φ = π/2 ⇒ cosφ = sinφ = 5/13