Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Hãy ghép các phần A, B, C. D với các phần tương ứng a, b, c, d để thàn những câu có nội dung đúng.

Câu 13:

Hãy ghép các phần A, B, C. D với các phần tương ứng a, b, c, d để thàn những câu có nội dung đúng.

A. Mặt Trời là một ngôi sao có màu vàng. Nhiệt độ mặt ngoài của nó và khoảng...

B. Sao Tâm trong chòm Thần Nông có màu đỏ. Nhiệt độ măt ngoài của n vào khoảng.

C. Sao Thiên Lang trong chòm Đại Khuyển có màu trắng. Nhiệt độ mặt ngoài của nó vào khoáng...

D. Sao Rigel (nằm ở mũi giày của chòm Tráng Sĩ) có màu xanh lam. Nhiệt độ mặt ngoài của nó vào khoảng...

a) 30 000 K.      b) 10 000 K.      c) 6 000 K      d) 3 000 K.

Lời giải:

A - c; B - d; C - b; D - a