Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Cho mạch gồm điện trở R nối tiếp với tu điện C = 1/3000π, điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là u = 120√2cos100πt (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 60 V.

Câu 13:

Cho mạch gồm điện trở R nối tiếp với tu điện C = 1/3000π, điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là u = 120√2cos100πt (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 60 V.

a) Xác định R.

b) Viết biểu thức của cường độ đòng điện tức thời i.

Lời giải:

Theo bài ra ta có

= ( + = +

= - = - =

⇒ I = 60/30 = 2A

a) Xác định R:

R = 60/2 = 30Ω

b) Viết biểu thức của cường độ đòng điện tức thời i.