Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Trong Hình 32.1 :- H biểu diễn một hồ quang. - 7 là kính lọc sắc tím, cho các ánh sáng có bước sóng ngắn hơn bước sóng ánh sáng lục đi qua.

Câu 12:

Trong Hình 32.1 :

- H biểu diễn một hồ quang.

- 7 là kính lọc sắc tím, cho các ánh sáng có bước sóng ngắn hơn bước sóng ánh sáng lục đi qua.

- V là kính lọc sắc vàng, cho các ánh sáng có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng lục đi qua.

Nếu phối hợp cả hai kính thì tất cả ánh sáng nhìn thấy được sẽ khônsl thể đi qua

- F là một bình đựng dung dịch fluorexêin. Chất này có thể phát quang màu vàng lục.

- G là một tờ giấy trắng.

- M là mắt người quan sát, nhìn vào bình F và tờ giấy.

Hỏi người quan sát sẽ nhìn thấy bình đựng chất phát quang và tờ giấy có màu gì trong bốn cách bố trí A, B, C và D ?

Lời giải:

A: F và G màu đen

B: F vàng lục, G đen

C: F đen , G vàng

D: F đen, G tím