Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Tính chu kì dao động riêng của một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 200 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 0,02 H.

Câu 12:

Tính chu kì dao động riêng của một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 200 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 0,02 H.

Lời giải:

Áp dụng công thức tính chu kỳ của dao động LC ta có