Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Hạt α có khối lượng ma = 4,0015 u. Tính năng lượng toả ra khi tạo thành 1 mol heli.

Câu 12:

Hạt α có khối lượng = 4,0015 u. Tính năng lượng toả ra khi tạo thành 1 mol heli. Cho khối lượng của prôtôn : = 1,0073 u của nơtron = 1,0087 u ,1u = 1,66055. kg ; số A-vô-ga-đrô = 6,023. mol .

Lời giải:

Độ hụt khối ứng với một hạt nhân heli :

(2.1,0073 u + 2.1,0087 u) - 4,0015 u = 0,0305 u

Năng lượng toả ra khi tạo ra một hạt nhân heli ;

0,0305.931 = 28,3955 MeV

Năng lượng toả ra khi tạo thành 1 mol heli

28,3955.6,023. = 171. MeV.