Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Giả sử ta có một nguồn điểm phát bức xạ hồng ngoại đơn sắc, bước sóng cỡ 12 μm. Để khoảng vân i đo được trên một màn đặt cách hai khe Y-âng 0,8 m có giá trị i = 2 mm thì hai khe

Câu 12:

Giả sử ta có một nguồn điểm phát bức xạ hồng ngoại đơn sắc, bước sóng cỡ 12 μm. Để khoảng vân i đo được trên một màn đặt cách hai khe Y-âng 0,8 m có giá trị i = 2 mm thì hai khe , phải cách nhau bao nhiêu ?

Lời giải:

Theo bài ra ta có