Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Cuộn dây có L = 0,6/π (H) nối tiếp với tụ điện C = 1/14000π (F)trong một mạch điện xoay chiều ; điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch u = 160cos10πt (V). Công suất điện tiêu thụ trong mạch là 80 W. Viết biểu thức của i.

Câu 12:

Cuộn dây có L = 0,6/π (H) nối tiếp với tụ điện C = 1/14000π (F)trong một mạch điện xoay chiều ; điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch u = 160cos10πt (V). Công suất điện tiêu thụ trong mạch là 80 W. Viết biểu thức của i.

Lời giải:

Theo bài ra ta có:

= 60Ω; = 140Ω

⇒ cosφ = 1/√2

Mặt khác P = UIcosφ, cho nên:

Vậy biểu thức của i là

i = √2cos(100πt + π/4) (A)