Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Cho mạch gồm điện trở R = 30Ω nối tiếp với cuộn cảm L ; điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch u = 120cos100πt (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng 60 V.

Câu 12:

Cho mạch gồm điện trở R = 30Ω nối tiếp với cuộn cảm L ; điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch u = 120cos100πt (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng 60 V.

a) Xác định .

b) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i

Lời giải:

Theo bài ra ta có

= - = - =

⇒ RI = ⇒ I = 60/30 = 2A

a) Giá trị của .

= 60/2 = 30Ω

b) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i