Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12-15: Một máy biến áp có điện trở các cuộn dây không đáng kể. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp và giữa hai đầu cuộn sơ cấp lần lượt là 55 V và 220 V. Bỏ qua các hao phí trong máy.

Câu 12:

Một máy biến áp có điện trở các cuộn dây không đáng kể. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp và giữa hai đầu cuộn sơ cấp lần lượt là 55 V và 220 V. Bỏ qua các hao phí trong máy. Tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp bằng

A. 8.      B. 4.      C. 2.      D. 1/4.

Câu 13:

Máy biến áp là thiết bị

A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

B. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều,

C. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.

D. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.

Câu 14:

Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 4 cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Để suất điện động do máy này sinh ra có tần số 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ

A. 750 vòng/ph.      B. 75 vòng/ph.

C. 480 vòng/ph.      D. 25 vòng/ph.

Câu 15:

Trong mạch điện ba pha có tải đối xứng, khi dòng điện chạy trong tải thứ nhất có biểu thức là = I√2cosωt, thì dòng điện chạy trong tải thứ hai và thứ ba có các biểu thức là :

A. = I√2cos(ωt + π/3) (A) và = I√2cos(ωt + 2π/3) (A)

B. = I√2cos(ωt + 2π/3) (A) và = I√2cos(ωt + π) (A)

C. = I√2cos(ωt - π/3) (A) và = I√2cos(ωt + π/3) (A)

D. = I√2cos(ωt - 2π/3) (A) và = I√2cos(ωt + 2π/3) (A)

Lời giải:

Câu 12: B

Câu 13: C

Câu 14: A

Câu 15: D