Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Viết phản ứng hạt nhân biến thuỷ ngân (Hg) thành vàng (giấc mơ của các nhà giả kim thuật ngày xưa).

Câu 11:

Viết phản ứng hạt nhân biến thuỷ ngân () thành vàng (giấc mơ của các nhà giả kim thuật ngày xưa).

Lời giải:

Phương trình phản ứng