Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 μH và một tụ điện có điện dung 5 μF. Trong mạch có dao động điện từ tự do.

Câu 11:

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 μH và một tụ điện có điện dung 5 μF. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là bao nhiêu ?

Lời giải:

Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một ản tụ có độ lớn cực đại là một nửa chu kỳ dao động tự do