Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Có bao nhiêu prôtôn và nơtron trong các hạt nhân sau ?

Câu 11:

Có bao nhiêu prôtôn và nơtron trong các hạt nhân sau ?

Lời giải:

Số proton và notron đượcliệt kê bằng bẳng sau

Kí hiệu hạt nhânGiải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12Số proton666666Số notron456789