Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Cho mạch gồm điện trở R = 40Ω nối tiếp với cuộn cảm thuần L = 0.4/π (H) điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là u = 80cos100πt (V). a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

Câu 11:

Cho mạch gồm điện trở R = 40Ω nối tiếp với cuộn cảm thuần L = 0.4/π (H) điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là u = 80cos100πt (V).

a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

b) Xác định điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R và ở hai đầu tụ điện L.

Lời giải:

a) Theo bài ra ta có

= 40Ω;

tan(-φ) = -/R = -1

i = √2cos(100πt - π/4)(A)

b) Theo bài ra ta có

= 40V; = 40V.