Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 1100 vòng mắc vào điện áp xoay chiều 220 V và ba cuộn thứ cấp để lấy ra các điện áp 110 V ; 15 V ; 6 V.

Câu 10:

Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 1100 vòng mắc vào điện áp xoay chiều 220 V và ba cuộn thứ cấp để lấy ra các điện áp 110 V ; 15 V ; 6 V.

a) Tính số vòng của các cuộn thứ cấp.

b) Nối hai đầu của cuộn thứ cấp có điện áp 6 V với tải thì dòng điện qua tải là 0,4 A. Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp. Bỏ qua mọi hao phí ở máy biến áp.

Lời giải:

a) theo bài ra ta có

= /

Khi = 100V ⇒ = 550 vòng.

Khi = 15V ⇒ = 75 vòng.

Khi = 6V ⇒ = 30 vòng

b) Theo bài ra ta có

= ./ = 0,4.6/220 = 0,011 (A)