Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 5 độ, được coi là nhỏ, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,685.

Câu 10:

Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = , được coi là nhỏ, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là = 1,643 và = 1,685. Cho một chùm tia sáng trắng, hẹp rọi gần vuông góc vào một mặt bên của lăng kính. Tính góc giữa tia đỏ và tia tím sau khi ra khỏi lăng kính.

Lời giải:

Góc lệch ∆D giữa tia đỏ và tia tím :

∆D = ( - )A = (1,685 - 1,643). =.0, = 12,6'