Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Cho mạch gồm điện trở R = 30√3Ω nối tiếp với tu điện C = 1/3000π điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là u = 120√2cos100πt (V).

Câu 10:

Cho mạch gồm điện trở R = 30√3Ω nối tiếp với tu điện C = 1/3000π điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là u = 120√2cos100πt (V).

a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

b) Xác định điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R và ở hai đầu tụ điện C.

Lời giải:

a) Theo bài ra ta có

b) Theo bài ra ta có

= 60√3V; = 60V