Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10-12: Tia nào dưới đây không có bản chất là sóng điện từ ? A. Tia catôt.

Câu 10:

Tia nào dưới đây không có bản chất là sóng điện từ ?

A. Tia catôt.      B. Tia hồng ngoại.

C. Tia tử ngoại.      D. Tia X

Câu 11:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng : khoảng cách giữa hai khe là 0,2 mm; khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh là 1 m; bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu vào hai khe là 0,7 μm. Khoảng vân sẽ là bao nhiêu ?

A. 3,5 μm.      B. 0,35 μm.      C. 3,5 mm.      D. 1,4 μm.

Câu 12:

Trên thang sóng điện từ, vùng nào nằm tiếp giáp với vùng sóng vô tuyến ?

A. Vùng tia hồng ngoại.

B. Vùng tia tử ngoại.

C. Vùng ánh sáng nhìn thấy được.

D. Vùng tia X.

Lời giải:

Câu 10: A

câu 11: C

Câu 12: A