Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10-11: Khi nói về hệ Mặt Trời, phát biểu nào sau đây là sai ? A. Các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời theo cùng một chiều.

Câu 10:

Khi nói về hệ Mặt Trời, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời theo cùng một chiều.

B. Sao chổi là thành viên của hệ Mặt Trời.

C. Hành tinh xa Mặt Trời nhất là Thiên vương tinh.

D. Hành tinh gần Mặt Trời nhất là Thuỷ tinh.

Câu 11:

Một thiên thạch bay vào bầu khí quyển của Trái Đất, bị ma sát mạnh, nóng sáng và bốc cháy, để lại một vết sáng dài. Vết sáng này được gọi là

A. sao đôi.      B. sao chổi.

C. sao băng.      D. sao siêu mới.

Lời giải:

Câu 10: C

Câu 11: C