Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Trong hiện tượng nào dưới đây có thể xảy ra hiện tượng quang điện? Ánh sáng mặt trời chiếu vào? A. mặt nước biển

Câu 1:

Trong hiện tượng nào dưới đây có thể xảy ra hiện tượng quang điện? Ánh sáng mặt trời chiếu vào?

A. mặt nước biển.      B. lá cây.

C. mái ngói.      D. tấm kim loại không sơn.

Lời giải:

Chọn đáp án D.