Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-6: Trong ánh sáng do một bóng đèn pin phát ra không có loại tia nào dưới đây ? A. Tia hồng ngoại.

Câu 1:

Trong ánh sáng do một bóng đèn pin phát ra không có loại tia nào dưới đây ?

A. Tia hồng ngoại.      B. Tia đỏ.

C. Tia vàng.      D. Tia tử ngoại.

Câu 2:

Bức xạ (hay tia) hồng ngoại là bức xạ

A. đơn sắc, có màu hồng.

B. đơn sắc, không màu ở ngoài đầu đỏ của quang phổ ánh sáng trắng,

C. có bước sóng nhỏ dưới 0,4 μm.

D. có bước sóng từ 0,75 μm tới cỡ milimét.

Câu 3:

Một vật phát được tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ

A. cao hơn nhiệt độ môi trường.

B. trên C.

C. trên C.

D. trên 0 K.

Câu 4:

Bức xạ (hay tia) tử ngoại là bức xạ

A. đơn sắc, có màu tím sẫm.

B. không màu, ở ngoài đầu tím của quang phổ ánh sáng trắng.

C. có bước sóng từ 400 nm đến vài nanômét.

D. có bước sóng từ 750 nm đến 2 mm.

Câu 5:

Tia tử ngoại

A. không làm đen kính ảnh.

B. kích thích sự phát quang của nhiều chất.

C. bị lệch trong điện trường và từ trường.

D. truyền được qua giấy, vải, gỗ.

Câu 6:

Hãy chọn phát biểu đúng.

A. Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tia sáng vàng của natri.

B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn các tia ... của hiđrô.

C. Bước sóng của bức xạ hồng ngoại nhỏ hơn bước sóng bức xạ tử ngoại.

D. Bức xạ tử ngoại có tần số cao hom bức xạ hồng ngoại.

Lời giải:

Câu 1: D

Câu 2: D

Câu 3: D

Câu 4: C

Câu 5: B

Câu 6: D