Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-3: Nói về một chất điểm dao động điều hoà, phát biểu nào dưới đây là đúng ? A. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng 0 và gia tốc cực đại.

Câu 1:

Nói về một chất điểm dao động điều hoà, phát biểu nào dưới đây là đúng ?

A. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng 0 và gia tốc cực đại.

B. Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng 0 và gia tốc bằng 0

C. ở vị trí biên, chất điểm có tốc độ cực đại và gia tốc cực đại.

D. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có tốc độ cực đại và gia tốc bằng 0.

Câu 2:

Khi nói về một vật dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Cơ năng của vật biến thiên điều hoà theo thời gian.

B. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hoà theo thời gian,

C. Vận tốc của vật biến thiên điều hoà theo thời gian.

D. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

Câu 3:

Dùng một lò xo treo một quả cầu có khối lượng 100 g. Khi cân bằng, lò xo dãn ra một đoạn bằng 4 cm so với chiều dài tự nhiên của nó. Cho con lắc lò xo trên đây dao động theo phương ngang. Lấy g = π (m/). Hỏi chu kì của con lắc bằng bao nhiêu ?

A. 4 s.      B. 0,4 S      C. 0,07 s      D. 1 s.

Lời giải:

Câu 1: D

Câu 2: A

Câu 3: B