Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-3: Hãy chọn phát biểu đúng. Người có thể nghe được âm có tần số A. từ 16 Hz đến 20 000 Hz.

Câu 1:

Hãy chọn phát biểu đúng. Người có thể nghe được âm có tần số

A. từ 16 Hz đến 20 000 Hz.      B. Từ thấp tới cao

C. dưới 16 Hz.      D. Trên 20 000 Hz

Câu 2:

Chỉ ra phát biểu sai. Âm LA của một cái đàn ghita và của một cái kèn có thể có cùng

A. tần số.      B. cường độ.

C. mức cường độ.      D. đồ thị dao động.

Câu 3:

Cường độ âm được xác định bằng

A. áp suất tại một điểm trong môi trường mà sóng âm truyền qua.

B. biên độ dao động của các phần tử của môi trường (tại điểm mà sóng âm truyền qua).

C. năng lượng mà sóng âm chuyển trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích (đặt vuông góc với phương truyền sóng).

D. cơ năng toàn phần của một thể tích đơn vị của môi trường tại điểm mà sóng âm truyền qua.

Lời giải:

Câu 1: A

Câu 2: D

Câu 3: C