Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-2: Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là sự phát quang ? A. Bóng đèn xe máy.

Câu 1:

Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là sự phát quang ?

A. Bóng đèn xe máy.      B. Hòn than hồng.

C. Đèn LED.      D. Ngôi sao băng.

Câu 2:

Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu vàng lục khi được kích thích phát sáng. Hỏi khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ phát quang ?

A. Lục.      B. Vàng.      C. Da cam.      D. Đỏ.

Lời giải:

Câu 1: C

Câu 2: A